Kemtvätt, vad är det?


Kemtvätt är en process där man använder en tvättvätska istället för vatten för att lösa upp smuts och fläckar på ett skonsamt sätt, utan att textilierna sväller, krymper eller skrynklar sig. Även färgen påverkas i allmänhet mindre än vid vattentvätt. Man använder sig av kemtvättning för en mängd textilier av olika skäl. Ett skäl kan vara att textilierna inte tål vattentvätt, ett annat skäl att textilierna har blivit nedsmutsade av ämnen som bara en kemtvätt lätt kan ta bort.


En kemtvättsmaskin ser ut som en stor tvättmaskin men till skillnad från vattentvätt återanvänds tvättvätskan. Därför är en kemtvättsmaskin ett slutet system med eget reningsverk. Det finns en destilator och ett filter som tar hand om all smuts. Detta innebär att smutsen, tillsammans med tvättmedelsrester tas om hand och skickas till SAKAB för destruktion. Den destilerade och filtrerade tvättvätskan rinner åter till tanken och används vid nästa tvätt. Ingenting kommer ut i avloppet.